Điện trở đốt nóng dùng trong lò hơi

Điện trở nồi hơi NH18KW